Piękne projekty
CSR

Od kilku lat STALMIKA regularnie współpracuje z siostrą Damianą, rodaczką, misjonarką w Demokratycznej Republice Konga (…)

„Piękno jest naprawdę piękne, kiedy łączy się z miłością”.

Wiecie, co przynosi nam największą satysfakcję? Świadomość, że fundamentem, na którym budujemy STALMIKĘ, są wyższe i uniwersalne wartości. To one napędzają naszą codzienną pracę i działania, dlatego projekty Społecznej Odpowiedzialności Biznesu są niejako wpisane w DNA firmy. W ich rytmie bije serce STALMIKI. Od początku działalności firmy wspieraliśmy projekty dla dzieci i młodzieży wzmacniające ich cechy przywódcze. Angażujemy się w koncerty charytatywne oraz wspieramy lokalnych Seniorów. Jesteśmy obecni w Kambambie w Kongo, gdzie zatrudniamy lekarza dla kilkunastu okolicznych wiosek. W Peru zorganizowaliśmy posiłki dla osób potrzebujących, a nawet udało się nam wybudować pierwszy dom dla wielodzietnej rodziny.

Mawia się, że „dobro wraca”, jesteśmy przekonani, że także „piękno wraca”.