Misje w Peru

Dlaczego wspieramy ten projekt?

Ponieważ daje nadzieję na lepsze jutro.

To projekt, w który firma zaangażowana jest od kilku lat za sprawą zaprzyjaźnionej misjonarki świeckiej Anny Katarzyny Jawor. Misjonarka w 2020 roku wróciła do Polski, po 10 latach na misjach i do teraz pracuje dobroczynnie na odległość, współpracując z lokalną wspólnotą zakonną i świeckimi pracującymi z najuboższymi mieszkańcami Limy.

Anna Katarzyna swoją misję odbywała w najbiedniejszych dzielnicach w Limie, takich jak Pachacutec, podejmując pracę ewangelizacyjną, charytatywną, edukacyjną w zależności od potrzeb lokalnych społeczności. Pierwsze lata misji polegały na ewangelizacji i pracy w slumsach, wspieraniu emocjonalnym i duchowym, dodawaniu otuchy i nadziei, zapewnianiu pomocy medycznej i leków. Kolejno misjonarka pracowała w Domu Rekolekcyjnym Świętej Rodziny w Lurin, gdzie prowadziła rekolekcje dla młodzieży i dorosłych. W trakcie pracy koordynowała powstawanie książek i materiałów religijnych. Następnie była zaangażowana w projekt „Sembrando Esperanza” – projekt domu dla osób chorujących na gruźlicę. W tym czasie misjonarka zaopatrzała w żywność, środki czystości i środki medyczne ten ośrodek, w którym przebywa blisko 130 mieszkańców. W 2018 roku podjęła też obowiązki w Domu Dziecka w Lurin, gdzie przebywają osierocone dzieci i młodzież, a także dzieci z wielodzietnych rodzin, które bez pomocy ośrodka często skazane byłyby na życie na ulicy.

W chwili obecnej, kiedy misjonarka przebywa w Polsce, jej zaangażowanie opiera się głównie na pozyskiwaniu funduszy na rzecz konkretnych peruwiańskich rodzin lub ośrodków, w których pracowała. Kiedy misjonarka wróciła do Polski w trakcie epidemii zainicjowała zrzutkę pieniędzy oraz grupę licytacyjną „Pomoc dla Peru” w celu pozyskania środków na organizację paczek żywnościowych. STALMIKA wspierała pieniężnie, organizacyjnie, doradczo świecką działalność misyjną Anny Katarzyny. Ze środków przekazanych na misje udało się zakupić kilkaset kilogramów żywności dla mieszkańców „Sembrando Esperanza”, dofinansować codzienną działalność Domu Dziecka, przygotować paczki świąteczne dla mieszkańców najbiedniejszych dzielnic, a ostatnio także wybudować dom dla wielodzietnej rodziny Pana Prospero.

Materiały prasowe: Anna Katarzyna Jawor